Replikacja RNA

Replikacja RNA, a w mniejszym stopniu DNA, jest obecnie możliwa w układzie sztucznym, in vitro. Można by więc powiedzieć, że uzyskano sztuczny „żywy” gen. Jednakże układ nukleotydów w takim NA nie musi mieć żadnego sensu genetycznego, tzn. że nie koduje on żadnych aminokwasów w syntezie białka.

Teoretycznie wydaje się także możliwa replikacja in vitro takiego NA, który miałby sens genetyczny. Dopiero wówczas byłoby możliwe uzyskanie in vitro sprzężenia pomiędzy replikacją NA i syntezą białka. Bliższe przedstawienie wielu poznanych już warunków tego procesu rzuca światło na przebieg biogenezy.

Według Kapłana taki w pełni żywy, najprostszy układ powstałby, gdyby RNA zawierający informację dla syntezy białka enzmu (RNA-replikazy) wprowadzono do układu zawierającego rybosomy, wolne nukleotydy, kompleksy składające się z aminokwasu i przenośnikowego RNA (t-RNA) oraz enzymy czynne w odczytywaniu informacji genetycznej. W takim układzie RNA pełniący funkcję genu, np. odcinek RNA genomu faga, wzbudzałby i kontrolowałby zarazem syntezę enzymu RNA-polimerazy (białko), która z kolei replikowałaby ów RNA.

Leave a Reply