Represja genów a różnicowanie

Wydaje się, że wyjaśnienie wzajemnego oddziaływania jądra i cytoplazmy w procesie różnicowania jest możliwe na poziomie molekularnym. Większość danych genetyki molekularnej uzyskano jednak w badaniach wykonanych na wirusach

i bakteriach, które nie wykazują zróżnicowania charakterystycznego dla organizmów tkankowców. Jacob, Monod i Lwoff opracowali schemat genetycznej regulacji syntezy białka u bakterii wyjaśniający zjawisko enzymatycznej adaptacji mikroorganizmów. Entuzjazm do tej niezwykle szybko rozkwitającej nowej gałęzi genetyki pobudził wielu badaczy do prób zastosowania owego schematu dla wytłumaczenia

cytodyferencjacji w embriogenezie. Zmiana genetyczna wywołana działaniem substancji włączających się w system dynamicznej represji lub derepresji jest jednak nietrwała w przeciwieństwie do znacznej trwałości skutków różnicowania komórek zarodkowych. Schemat Jacoba i Monoda dotyczy więc raczej zmian o charakterze funkcjonalnym.

Leave a Reply