Rozkwit myśli ewolucyjnej

Warto wspomnieć, że jeden z twórców teorii komórkowej, botanik Schleiden, był też ewolucjo- nistą i przypisywał duże znaczenie w ewolucji organizmów działaniu warunków zewnętrznych, jak np. wilgoci i ciepłu.

Rozkwit myśli ewolucyjnej we Francji w XVIII w. przyczynił się do zaszczepienia tej idei nie tylko w Niemczech, ale także w Anglii. Jak zaznaczyłem poprzednio, w końcu XVIII stulecia i w pierwszych latach następnego głosi ewolucję Erazm Darwin. Wkrótce po nim lekarz amerykański pracujący w Londynie, W. Wells, przedstawia Królewskiemu Towarzystwu w 1813 r. pracę, która została ogłoszona pięć lat później. Wells porównuje w niej działanie doboru naturalnego z doborem sztucznym, zajmuje się też zagadnieniem zmienności.

Leave a Reply