Ryby kostnoszkieletowe

Pod koniec okresu dewońskiego wymierają prawie całkowicie bezszczękowce,. lecz przedtem jeszcze dają one początek nowej gromadzie, rybom pancernym (Placo- dermi). Ryby rozwinęły się ewolucyjnie z prymitywnych sylurskich bezszczękowych, u których jeden łulcskrzelowy uległ przekształceniu w szczęki. Z kolei ryby pancerne zaczynają wymierać, lecz z ich dawnych form powstają dwie nowe grupy, a mianowicie ryby spodouste i kostnoszkieletowe.

Ryby kostnoszkieletowe wcześnie różnicują się w trzy grupy. Jedną z nich nazywamy Palaeoniscoidea. Są to formy, z których następnie rozwinęły się właściwe: ryby kostnoszkieletowe, czyli Teleostei.

Drugą grupę tworzą ryby trzonopłetwe, z których po dziś dzień w morzach żyje La~ timeria. Ryby trzonopłetwe zasługują na szczególną uwagę, gdyż one właśnie dały ewolucyjny początek następnej gromadzie kręgowców, tj. płazom. Trzecia grupa: obejmuje ryby zwane dwudysznymi (Dipnoi). W okresie dewońskim były one bardzo rozpowszechnione, lecz później stopniowo wymierają. W czasach obecnych spotykamy tylko trzy rodzaje, z których jeden żyje w Australii, drugi w Ameryce Południowej, a trzeci w Afryce.

Leave a Reply