Słoń uchodzi za gatunek rozmnażający się najwolniej

Słoń uchodzi za gatunek rozmnażający się najwolniej ze wszystkich znanych zwierząt. Zadałem sobie trochą trudu, by obliczyć prawdopodobne minimalne tempo jego przyrostu naturalnego. Można przyjąć z pewnością, że zaczyna się on rozmnażać w trzydziestym roku życia i płodzi się do dziewięćdziesiątego. W ciągu tego okresu wydaje on sześcioro młodych, po czym żyje jeszcze do stu lat. Otóż przy takich liczbach po upływie 740-750 lat z jednej pary słoni powstanie około 19 milio-nów osobników“. Tak więc nawet formy odznaczające się bardzo wolnym tempem rozrodu muszą podlegać działaniu walki o byt powodującej śmierć bardzo wielu osobników.

Zastanawiając się, jakie czynniki wpływają w największym stopniu na zmniejszanie się ilości osobników, wylicza przede wszystkim pokarm, którego ograniczona ilość hamuje wzrost liczebności gatunków, a następnie pożeranie osobników jednych gatunków przez drugie. Prócz tego niekorzystne warunki klimatyczne, a szczególnie zimno i susza, powodują śmierć bardzo licznych osobników. Ostra zima z 1854-55 r. spowodowała na terenie posiadłości Darwina zmniejszenie się ilości ptaków do 1/5.

Leave a Reply