Świadoma zgoda

Świadoma zgoda. Prawo wymaga zgody zainteresowanego na zastosowanie nowych, eksperymentalnych metod diagnozowania i leczenia. Jednostka musi zostać poinformowana o wszystkich konsekwencjach takiego badania lub kura-cji, a wymóg ten opiera się na zasadzie poszanowania wolnego wyboru każdego człowieka.

Testy genetyczne stwarzają tutaj szczególny problem odpowiedzialności za informacje przekazane zainteresowanemu. Odkrycie przyszłości może być rów- noznaczne z wyrokiem skazującym, który byt co najwyżej przeczuwalny, a często niewyobrażalny. Wyrażając zgodę na poddanie się testom jednostka z reguły nie zdaje sobie sprawy ze skutków psychologicznych, rodzinnych i społeczno-zawodowych. Nie dysponuje odpowiednią wiedzą dla oceny długofalowych skutków poznania wyników testów. Czy może zatem dokonać racjonalnego wyboru?

Leave a Reply