Sylur

Ponieważ z pokładów następnego okresu, czyli syluru, odkryto w Anglii formę przypominającą dzisiejszego lancetnika (Jamoytius), nie jest wykluczone, że pierwsze kręgowce były nieco podobne do lancetnika. W każdym razie bezszczękowce

znane z pojedynczych, znalezisk z ordowiku nie stanowiły ważniejszego elementu, w ówczesnej faunie, mimo że w późniejszych czasach one właśnie miały odegrać najważniejszą rolę jako protoplaści następnych form kręgowców.

Leave a Reply