System represji strukturalnej

System represji strukturalnej daje trwałe zablokowanie pewnych genów, lecz działanie to nie jest w swoich skutkach absolutnie nieodwracalne. Badanie buf chromosomowych wykazało bowiem, że aktywacja loci genowych ma miejsce już po zablokowaniu większości genów przez histony. Niektórzy badacze sugerują, że aktywacja genów wyrażająca się formowaniem buf następuje na drodze chemicznej za pomocą procesu tzw. acetylacji histonów. Dla ścisłości trzeba zaznaczyć, że stwierdzono również aktywację loci genowych bez acetylacji histonów. Niezależnie od nie ustalonego jeszcze mechanizmu derepresji strukturalnej możemy przyjąć, że histonowa blokada genów jest w pewnych warunkach odwracalna. Odblokowane przez histony

geny mogą z kolei podlegać represji lub derepresji dynamicznej. Ten ostatni rodzaj regulacji aktywności genowej działa więc nie tylko na odcinkach DNA nie zablokowanych w rozwoju, ale również obejmuje odcinki, które były już zablokowane przez histony, lecz uległy, swoistemu, także kontrolowanemu, odblokowaniu.

Leave a Reply