Szczególnie ważny jest wybór wieku

Szczególnie ważny jest wybór wieku, w którym można poddać się badaniu genetycznemu. Obecnie rozwija się badania prenatalne wykonywane na komór-kach embrionalnych. Wskazania do badań prenatalnych ogranicza się do kilku chorób, przy których wczesne rozpoznanie daje szansę na skuteczną terapię. Badanie dzieci przed okresem pokwitania stwarza najpoważniejsze problemy natury etycznej. Największe szanse na upowszechnienie mają badania, które mogłyby być przeprowadzone u młodzieży w wieku dojrzałości płciowej, ale i one mogą doprowadzić do niezmiernie trudnych sytuacji rodzinnych i wyborów etycznych.

O przeprowadzenie testów genetycznych mogą się wreszcie ubiegać dorośli, np. małżeństwa zainteresowane ryzykiem poczęcia chorego dziecka. Testy genetyczne można przeprowadzić w każdym momencie życia, ale konsekwencje tego kroku będą różne w zależności od wieku, sytuacji rodzinnej, społecznej i osobistej badanej osoby.

Leave a Reply