Szkocki inżynier F. Jenkin

Szkocki inżynier F. Jenkin ogłosił w 1867 r. obszerny artykuł uderzający w najczulsze punkty teorii doboru. Po pierwsze, Jenkin dowodzi, że w rasach udomowionych nie można działaniem doboru sztucznego spotęgować cechy poza jej pewne maksimum.

Ten jednak zarzut Jenkina nie zachwiał pozycji darwinistów. Natomiast drugi z kolei był właściwie nie do odparcia. Jeżeli, rozumuje Jenkin, osobniki wykazujące korzystne zmiany zdarzają się tyłlco sporadycznie, jak to przyjmuje Darwin, to po skrzyżowaniu z innymi nie obdarzonymi tymi korzystnymi zmianami przelewają one te cechy w znacznie już słabszym stopniu na potomstwo. Z biegiem czasu każda korzystna zmiana zostaje w ten sposób całkowicie zniwelowana.

W podobnym duchu wypowiedział się w trzy lata później (1870) na łamach „Naturę“ A. W. Bennett w pracy pod tytułem „Teoria doboru z matematycznego punktu widzenia“.

Leave a Reply