Testy genetyczne: dobrodziejstwo czy zagrożenie?

„Trzeba zachować ostrożność, aby razem z korzystnymi właściwościami na-dawanymi zmienionym organizmom nie wystąpiły cechy szkodliwe lub niebez-pieczne. Konieczna jest wielka rozwaga i poważne analizy, jeżeli chcemy unik-nąć niepożądanych efektów stosowania najnowszych technik diagnostycznych, lub ubocznych skutków terapii genowej komórek somatycznych – jeśli okaże się ona skuteczna, a jej szersze wykorzystanie możliwe”, pisał słynny genetyk amerykański Paul Berg, który za badania nad procesami rekombinacji DNA otrzymał w 1980 r. Nagrodę Nobla .

Testy genetyczne, przeprowadzane na etapie przedobjawowym mają na celu wykrycie lub wykluczenie dziedzicznych czynników patologicznych u danej osoby, lub predyspozycji do danej patologii. Mają one zatem znaczenie prognozujące i niekiedy dają szansę na zmniejszenie ryzyka zachorowania poprzez zmianę trybu życia czy środowiska, jak również dzięki zastosowanej kuracji. Jednak lekarze nie potrafią jeszcze wykrywać wszystkich nosicieli genów patologicznych, nie zawsze też znana jest skuteczna terapia. Toteż przeprowadzenie testów diagnostycznych, a zwłaszcza decyzje o sposobie wykorzystania ich wyników mają nie tylko wymiar medyczny, lecz przede wszystkim etyczny, a także prawny.

Leave a Reply