Tkanka mięśniowa

Według współczesnych pojęć genetyki biochemicznej wytworzenie każdego enzymu odbywa się dzięki działaniu określonego genu. Biochemia wykazała, że proces glikolizy, czyli stopniowego enzymatycznego rozkładu cukru gronowego, przebiega w różnych komórkach i u różnych organizmów za pomocą tych samych enzymów. Ta homología przebiegu glikolizy wskazuje na ewolucyjny związek istniejący między różnymi organizmami.

Tkanka mięśniowa jest tkanką wysoce wyspecjalizowaną i przystosowaną do szybkiego i długotrwałego działania. Swą zdolność do bardzo szybkich skurczów zawdzięcza ona szczególnym właściwościom białka mięśni. „…Występuje ono tylko w mięśniach i jest przykładem, w jaki sposób specjalizacja chemicznej struktury może stworzyć podstawę molekularną dla szczególnej fizjologicznej czynności” (E. Baldwin).

Mięsień prążkowany ma też, podobnie jak inne tkanki, pełny zespół enzymów kierujących glikolizą i oddychaniem. Głównym źródłem energii zarówno w pracy

Leave a Reply