Twórca mechaniki rozwoju

Z tych koncepcji Weismanna wypływa logicznie jego dalszy wniosek o niedzie- dziczeniu cech nabytych. Wprawdzie pod względem naukowym doświadczenia Weismanna wykonane w tym kierunku nie mają dziś żadnej wartości, mimo to jego zasada niedziedziczenia cech nabytych została przyjęta przez ogół genetyków, gdyż potwierdziły ją wyniki wielu późniejszych doświadczeń, a szczególnie wyniki botanika duńskiego Johannsena.

Twórca mechaniki rozwoju, czyli fizjologii rozwoju, W. Roux wprowadza do biologii pojęcie walki pomiędzy poszczególnymi częściami organizmu, walki toczonej

o zdobycie odpowiedniej ilości pokarmu. Weismann idzie jeszcze dalej, przyjmując walkę o byt i działanie doboru naturalnego na poziomie determinant.

Leave a Reply