W 1990 r. grupa lekarzy

W 1990 r. grupa lekarzy pod kierunkiem W. F. Andersona uzyskała jako pierwsza na świecie pozwolenie na przeprowadzenie eksperymentu, którego rewolucyjny charakter może zmienić oblicze medycyny XXI w., a mianowicie wyrażono zgodę na naprawienie uszkodzonych genów człowieka. Wkrótce cała armia lekarzy poszła w ślady Andersona, a terapię genową wykorzystywano do leczenia różnych chorób: w 1996 r. przeprowadzono 200 doświadczeń, a poddanych leczeniu było już 1500 pacjentów. Badano ponad 30 różnych chorób, z których połowę stanowiły nowotwory.

Pierwszą pacjentką wobec której zastosowano terapię genową była 4-letnia Asharti de Silva, cierpiąca na dziedziczny zespół ciężkiego złożonego niedoboru odporności. Choroba ta spowodowana jest mutacją w genie kodującym enzym o nazwie deaminaza adenozynowa, występującym w limfocytach T. Jest on nie-zbędny dla funkcjonowania układu odpornościowego, bez którego organizm musi zginąć. Dziewczynce pobrano krew i do wyodrębnionych z niego limfo-cytów T, niezdolnych, na skutek mutacji genowej, do wytwarzania aktywnego enzymu, wprowadzono gen leczniczy. Z kolei tak „naprawione” limfocyty wstrzyknięto ponownie do krwiobiegu pacjentki. Zabieg powtórzono kilka razy. Działo się to w Stanach Zjednoczonych w 1990 r. Po kilku latach media donosiły, że dziewczynka jest w dobrej formie.

Leave a Reply