W części korowej nadnerczy

W części korowej nadnerczy wytwarzane są hormony należące chemicznie do sterydów (ryc. 243). Hormony sterydowe nadnerczy spełniają w ustroju bardzo ważną rolę metaboliczną, a usunięcie nadnerczy prowadzi nieuchronnie do śmierci. Niedoczynność nadnerczy powoduje osłabienie mięśni, obniżenie poziomu cukru w krwi, znaczne zagęszczenie moczu, obniżenie ciśnienia krwi i temperatury ciała oraz niewydolność nerek. U młodych osobników następuje zahamowanie wzrostu, a dorośli tracą na ciężarże. Zwierzęta i ludzie z usuniętymi nadnerczami nie są w stanie przeciwstawić się ujemnym dla organizmu wpływom takim,jak uraz, zimno, przegrzanie ciała, zatrucia i zakażenia, głodzenie, przemęczenie itd. Najwyraźniejszą zmianą po usunięciu nadnerczy jest nadmierna utrata chlorku sodowego z moczem przy równoczesnym zatrzymaniu potasu w ustroju. Oprócz wpływu na gospodarkę wodno-mineraJną hormony kory nadnercza regulują przemianę białek i węglowodanów. Ta ostatnia funkcja zależy przede wszystkim od tzw. glikokortykoidów, do których zaliczamy kortyzon, podczas gdy gospodarka wodno-mineralna znajduje się pod wpływem mineralokortykoidów (dezoksykortykosteron) (ryc. 243).

Najbardziej wewnętrzna warstwa kory nadnerczy, czyli tzw. warstwa siateczkowa, wytwarza androgeny, tj. hormony sterydowe mające właściwości męskich hormonów płciowych.

Hormony kory nadnerczy wydzielane są pod wpływem hormonu adrenokortyko- tropowego (ACTH) przysadki mózgowej. Rdzeń nadnerczy zbudowany jest z komórek chromafinowych (mających po-winowactwo do soli chromu), ułożonych w nieregularne sznury i skupiska. Oddzielenie rdzenia nadnerczy od kory jest wyraźne jedynie u ssaków i człowieka, chociaż i tutaj znaleźć można wysepki komórek chromafinowych wśród komórek kory na granicy obu części. Komórki chromafinowe rdzenia nadnerczy wydzielają adrenalinę (ryc. 244). Hormon ten, w przeciwieństwie do hormonów sterydowych kory nadnerczy, nie jest niezbędny do życia. Adrenalina uwalniana jest z nadnerczy tylko

Leave a Reply