W dalszym rozwoju biologii

W dalszym rozwoju biologii niewiele pozostało z zapatrywań tego badacza. Po-mijając już czysto spekulacyjny charakter wielu hipotez Weismanna, wiemy obecnie, że hipoteza rozwoju osobniczego oparta na stopniowym segregowaniu determinant jest całkowicie błędna, wiemy też, że ścisłe rozgraniczenie między ciałem (soma) a plazmą rozrodczą nie da się już utrzymać, czego przykładem mogą być rośliny, w których z tkanki somatycznej dającej początek pędom powstają w dalszym rozwoju kwiaty i komórki płciowe. Także i u zwierząt opisywano wielokrotnie powstawanie komórek płciowych z tkanek somatycznych. Wiemy też, że zróżnicowania nie zawsze mają charakter nieodwracalny.

Dzisiaj ogół poglądów Weismanna ma raczej historyczne tylko znaczenie, niemniej jego poglądy genetyczne wywarły bardzo duży wpływ na współczesnych mu biologów i przyczyniły się do rozwoju genetyki po powtórnym odkryciu praw Mendla.

Leave a Reply