W doświadczeniach Ureya i Millera

W doświadczeniach Ureya i Millera mieszanina pary wodnej, metanu, amoniaku i wodoru, a więc gazów, które przypuszczalnie stanowiły składniki pierwotnej atmosfery, krążyła przez dłuższy czas (tydzień) w zamkniętym przyrządzie, poddana działaniu wyładowań elektrycznych (ryc. 256).

Po ukończeniu doświadczenia badano chromatograficznie skład tej mieszaniny i wykazano w niej obecność różnych aminokwasów, które, jak wiadomo, są cegiełkami budulcowymi białka. W ten sposób udowodniono możliwość tworzenia się związków organicznych, będących składowymi częściami białek, z bardzo prostych połączeń chemicznych, które, wg większości autorów, znajdowały się w pierwotnej atmosferze ziemskiej.

Współczesna nauka nie wyświetliła jeszcze w zupełności wielu zagadnień ewolucji chemicznej prowadzącej do wytworzenia się pierwszych układów wykazujących już główne właściwości życia. Chociaż brak tlenu, a także drobnoustrojów pozwala nam zrozumieć, dlaczego powstające związki organiczne nie ulegały szybkiemu

Leave a Reply