W jeszcze większym stopniu niż Ray, rozważał F. Bacon

W jeszcze większym stopniu niż Ray, rozważał F. Bacon możliwość przemiany gatunków w swym podstawowym dziele „Novum Organum“ w XIII w., czyli czterysta lat przed Rayem. Bacon zwracał uwagę na konieczność badania zmienności i zbadania właściwych przyczyn tej zmienności.

Mimo tych wypowiedzi, sięgających więc nawet czasów Bacona, idea ewolucji przejawiała się tylko sporadycznie i nie mogła wywrzeć szerszego oddźwięku. Po raz pierwszy na szerszą skalę zmiana poglądów nastąpiła w czasach Oświecenia i to głównie we Francji, gdzie coraz silniej zaczął się kruszyć gmach feudalnego systemu.

Leave a Reply