W mięśniach kręgowców

mięśni, jak i w pracy narządów elektrycznych niektórych ryb, w wytwarzaniu światła w narządach świetlnych zwierząt i w ogóle w pracy wykonywanej przez komórki i tkanki żywego organizmu jest rozkład kwasu adenozynotrójfosforowego (ATP) na kwas adenozynodwufosforowy (ADP).

Dzięki obecności w tkankach ATP, czyli połączenia wysoce energetycznego, organizm dysponuje zapasami energii, które mogą być w odpowiedniej chwili uwolnione. Powrotna synteza, czyli resynteza ATP, następuje kosztem energii uzyskanej z rozkładu węglowodanów, tłuszczów i białek. Tkanka więc zdobywa wolną energię przez rozkład ATP, a następnie resyntezuje ATP przez glikolizę lub oddychanie. W mięśniach jednak, które są zdolne do szybkiej i długotrwałej pracy, istnieje dodatkowy mechanizm zabezpieczający bardzo szybką resyntezę ATP.

W mięśniach kręgowców występuje substancja zwana fosfagenem. U kręgowców jest to szczególne połączenie kwasu fosforowego ze związkiem organicznym zwanym kreatyną, inaczej kwas kreatynofosforowy (KF). Związek ten powoduje prawie natychmiastową resyntezę ATP. Reakcję możemy sobie przedstawić w schematyczny sposób następująco: ATP rozkłada się na ADP uwalniając przy tym energię. ADP reagując z KF odtwarza prawie momentalnie ATP i uwalnia lcreatynę. Dzięki temu zabezpieczeniu szybkiej pracy przez fosfagen może w wolniejszym tempie następować proces glikolizy i oddychania.

Leave a Reply