W rozwoju przeto następuje przemiana materiału

grupie zwierząt, a potem dopiero cechy coraz bardziej specjalne. W rozwoju przeto następuje przemiana materiału jednolitego w materiał coraz bardziej zróżnicowany, heterogenny.

Darwin już w pierwszym wydaniu „Powstawania gatunków” pisze następująco: „Ponieważ stadium embrionalne każdego gatunku lub grupy gatunków ukazuje nam budowę ich mniej zmienionych dawnych przodków, widzimy wyraźnie, dlaczego dawne i wymarłe formy życia powinny być podobne do zarodków ich form pochodnych”. Tutaj więc po raz pierwszy Darwin mówi o rekapitulacji, która to myśl została następnie rozwinięta przez F. Mullera i E. Haeckla i sformułowana w postaci tzw. prawa biogenetycznego.

Według tego prawa ontogeneza jest krótkim powtórzeniem filogenezy, czyli rozwój osobniczy jest powtórzeniem rozwoju rodowego, ewolucyjnego. Jeżeli przeto znamy dokładnie poszczególne etapy ontogenezy, to na tej podstawie możemy, wg Haeckla, zrekonstruować kolejne fazy filogenezy, poznać kolejnych przodków rozpatrywanych form i przedstawić w postaci drzewa genealogicznego rozwój danej grupy świata zwierzęcego lub roślinnego.

Leave a Reply