W tym czasie Darwin był namiętnym zbieraczem chrząszczy

W tym czasie Darwin był namiętnym zbieraczem chrząszczy, które skrupulatnie oznaczał i, jak pisze, nic nie sprawiło mu większej przyjemności, niż przytoczenie w jednej z książek opisujących owady brytyjskie jego nazwiska jako tego, któremu udało się odnaleźć rzadki gatunek.

Zdawałoby się, że w tym czasie nic szczególnego nie wyróżniało młodego Darwina spośród licznego grona jego kolegów. Tak jednak nie było. Trudno bowiem byłoby sobie wyjaśnić, dlaczego tak wybitni wówczas w Cambridge profesorowie, jak Henslow i Sedgwick, zwracają na niego szczególną uwagę i zaszczycają go swą przyjaźnią. Już widocznie wcześnie zaczęły się przejawiać te zadziwiające cechy umysłu Darwina będące połączeniem bystrości obserwacji ze zdolnością do szerszych uogólnień, które rozwijały się na podłożu głęboko zakorzenionego umiłowania nauki.

Leave a Reply