Według biochemika radzieckiego

Wszystkie te etapy ewolucji biochemicznej odbywały się w pierwotnych oceanach. W ówczesnych morzach musiały więc stopniowo nagromadzać się coraz większe ilości związków organicznych tworzących coraz bardziej skomplikowane skupienia cząsteczek.

Według biochemika radzieckiego Oparina już na tych bardzo pierwotnych szczeblach ewolucji życia zaczął przejawiać swą działalność czynnik kierujący ewolucją

Leave a Reply