Według poglądów polifiletycznych

Jak wytłumaczyć w świetle poglądów mono- względnie polifiletycznych podo-bieństwa budowy komórkowej, biochemicznego podłoża dziedziczności, a także podobieństwa w enzymatycznych procesach metabolizmu różnych współczesnych organizmów? Moiiofiletyzm uważa, że owe podobieństwa są wyrazem wspólnoty pochodzenia wszystkich istot żywych.

Według poglądów polifiletycznych natomiast owe podobieństwa nie wskazują na wspólność pochodzenia, lecz są wyrazem ograniczonych możliwości tkwiących w składzie chemicznym i w strukturze pierwotnych eobiontów. Te ograniczenia możliwości dalszego rozwoju niejako wyznaczyły wspólny jego kierunek w różnych liniach rodowych eobiontów. Według tych zapatrywań wiele podobieństw w bio- chemizmie współczesnych organizmów należy także odnieść do przypadkowej zbieżności ich cech, tzn. do konwergencji, która powstała w dalszej ewolucji.

Leave a Reply