Z nadejściem ery paleozoicznej

Być może, niektóre ze znalezionych przedkambryjskich robaków były grupą, która później w kambrze dała początek prymitywnym wymarłym stawonogom, zwanym trylobitami. Niewątpliwie też w tym czasie występowały liczne zwierzęta

i rośliny jednokomórkowe. Z nadejściem ery paleozoicznej, a więc w okresie kam- bryjskim i następnie ordowickim, ówczesna fauna i flora żyły wyłącznie jeszcze w mo-rzach. Lądy, jeżeli chodzi o formy życia, były zupełnie puste.

Leave a Reply