Z pierwszych eobiontów

Wskutek tego zmniejszała się różnorodność związków chemicznych i ich agregatów. To zjawisko obrazuje nam zwężenie się. dolnego stożka. Punkt zetknięcia się wierzchołków obu stożków ma oznaczać pojawienie się jakichś pierwszych organizmów, które moglibyśmy nazwać eobiontami.

Z pierwszych eobiontów, ograniczonych co do miejsca i czasu swego powstania, rozwijają się stopniowo coraz wyżej uorganizowane formy, a zarazem zwiększa się znów ich zmienność. Na rozpatrywanym schemacie oznacza to stopniowe zwiększenie się szerokości górnego stożka.

Leave a Reply