Zasada dywergencji cech

W teorii doboru naturalnego Darwina bardzo dużą rolę ma zasada rozbieżności cech, czyli ich dywergencji. Zasada dywergencji ma między innymi wyjaśnić, dlaczego drobne różnice między odmianami nasilają się, aż w końcu dosięgają stopnia różnic istniejących między poszczególnymi gatunkami. I w tym przypadku Darwin wychodzi z analogii między doborem naturalnym a sztucznym, między tym co się dzieje w przyrodzie a tym co dotyczy pracy hodowcy.

W dawnych czasach, gdy jeszcze człowiek w swych zamierzeniach hodowlanych posługiwał się doborem nieświadomie, starano się z jednej strony mieć konie szybkie, a z drugiej ciężkie, pociągowe. Opierając się na drobnych różnicach hodowcy szli w ciągu wieków zarówno w jednym, jak i w drugim kierunku. Stopniowe nagromadzenie drobnych różnic kształtowało zarówno konie coraz ściglejsze, jak i konie coraz cięższe. Jednocześnie hodowcy wykluczali od rozrodu zwierzęta pośledniejsze, obdarzone cechami pośrednimi, które w ten sposób znikły z hodowli.

Leave a Reply