Zdaniem Darwina

Zdaniem Darwina, prawa rządzące zmiennością są właściwie nie znane i dopiero rozpoczynamy ich badanie. Wiadomo jednak, że zmiana jednej części ciała jest często skorelowana ze zmianami innych narządów. Samce białych kotów mających niebieskie oczy są jednocześnie całkowicie głuche. Bezwłose psy mają niezupełne uzębienie. Istnieje też korelacja między długością dzioba i nóg u gołębi.

W jaki sposób powstają rasy zwierząt domowych i roślin uprawnych? Powstają one z jednego lub kilku dzikich gatunków skrzyżowanych między sobą. Na skutek warunków hodowli zwiększa się zmienność. Zależy ona od natury organizmu reagującego bezpośrednio lub pośrednio na warunki, do czego dołącza się także wpływ używania i nieużywania narządów. Niekiedy od razu, jednym niejako skokiem, powstaje nowa odmiana (jak np. owiec ankońskich mających skrócone odnóża). Najczęściej jednak zmiany są niewielkie, drobne, które człowiek wybiera i łącząc ze sobą osobniki obdarzone tymi zmianami może je powiększać, kumulować.

Leave a Reply