Ze względów technicznych

W ten sposób udało się stwierdzić, że powstanie zarodka wtórnego, a następnie jego harmonijne i prawidłowe zorganizowanie zostaje wywołane oddziaływaniem komórek wargi grzbietowej pragęby. Komórki te narzuciły sąsiadującym z nimi komórkom gospodarza nowy dla nich kierunek rozwojowy, który w przeciwnym razie nie byłby nigdy podjęty. Wpływ transplantatu wywołujący zawiązanie się określonych narządów nazywa się dlatego indukcją embrionalną, a materiał zdolny do indukcji zarodka wtórnego – induktorem albo inaczej organizatorem. Dalsze badania wykazały, że zdolności indukcyjne ma nie tylko warga grzbietowa pragęby, ale cała część grzbietowa strefy marginalnej oraz że rejon ten odpowiedzialny jest za organizację zarodka także podczas prawidłowego rozwoju. Zadecy-

dowało to, że wspomniane terytorium nazwane zostało przez Spemanna centrum organizacyjnym zarodka. Odkrycie faktu, że płytka nerwowa powstaje pod wpływem bodźców indukcyjnych płynących ze strony dachu prajelita nie wyjaśniło jednak, w jaki sposób dochodzi do zróżnicowania samego układu nerwowego. Należało dlatego rozstrzygnąć, czy

Ze względów technicznych dane nasze dotyczące ssaków są znacznie bardziej skąpe. Okazało się jednak, że fragmenty smugi pierwotnej kurczęcia mogą wywołać indukcję dodatkowej cewki nerwowej w obrębie tarczki zarodkowej ssaków i odwrotnie – odpowiednie fragmenty zarodka królika wywołują powstanie wtórnej płytki neuralnej w tkankach ptaków. Chociaż nie doniesiono dotąd o bezpośrednim wywołaniu indukcji neuralnej u ssaków przez komórki ssaków, wyżej wspomniane wyniki wskazują jednak, że odpowiednie rejony komórkowe zarodków zwierząt ssących zdolne są zarówno do reagowania na bodziec indukcyjny, jak i do jego wywołania.

Leave a Reply