Zmniejsza się różnorodność i bogactwo form życia

Gdy spojrzymy na rycinę wyobrażającą ekspansję życia, zauważymy, że szczególnie w jednym okresie, a mianowicie między okresem permskim

i triasowym, czyli na przejściu między erą paleo- zoiczną a mezozoiczną, następuje jakby kryzys. Zmniejsza się różnorodność i bogactwo form życia. Nie trwa to jednak długo (oczywiście w skali geologicznej) i życie z nową siłą zaczyna się rozprzestrzeniać i wzbogacać. Poza tym paleontologia uczy nas, że życie nigdy w swych przeróżnych formach nie osiąga jakiejś równowagi, ciągle następują ewolucyjne zmiany, ciągle rozwijają się nowe formy, a wiele dawnych ginie. Oczywiście, że niektóre organizmy mogą niekiedy przetrwać wiele milionów lat bez żadnych większych zmian. Nie przeczy to jednak ogólnej zasadzie ciągłych zmian ewolucyjnych.

Leave a Reply